Bán công ty truyền thông 10 năm

15 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Truyền thông - Quảng cáo  
Mã số thuế 010624****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Do không còn nhu cầu sử dụng muốn bán công ty đã có trên 10 năm tuổi
  • Còn 47 tờ hóa đơn
  • Không nợ thuế
  • Không nợ bảo hiểm xã hội
  • Nộp tờ khai đầy đủ
Ai có nhu cầu liên hệ