Bán công ty xây dựng đã có năng lực

30 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 040205****
Tỉnh thành Đà nẵng  
Số năm hoạt động 1 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Công ty đã có toàn bộ năng lực hoạt động hạng 3