Bán công ty xây dựng và kỹ thuật

2,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin   Xây dựng  
Mã số thuế 400121****
Tỉnh thành Quảng Nam  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung cần bán công ty xây dựng, thiết bị công nghệ