Cần bán công ty thành lập từ năm 2019

5 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Thương mại - Dịch vụ   Truyền thông - Quảng cáo  
Mã số thuế 031571****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 3.5 năm
Vốn điều lệ 500,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Hồ sơ pháp lý sạch Khai thuế, nộp thuế đầy đủ. không nợ thuế. Công ty có hoạt động