Cần bán công ty thời trang công sở

2,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Dệt may - Thời trang  
Mã số thuế 011000****
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 500,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 8 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần bán công ty thương mại thời trang công sở nữ. Thương hiệu có mặt được 6 năm, có hệ 18 đại lý khắp toàn quốc. Báo cáo thuế đầy đủ, không nợ thuế.