Cần bán CTY xây dựng có chứng chỉ năng lực hạng 3 thành lập 2020

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Thương mại - Dịch vụ   Xây dựng  
Mã số thuế 290204****
Tỉnh thành Nghệ An  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 2 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần bán CTY xây dựng có chứng chỉ năng lực hạng 3 thành lập 2020 tại Nghệ An