Cần bán doanh nghiệp MST 0108684161, thành lập năm 2019, công ty sạch sẽ.

5,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Giáo dục - Thiết bị giáo dục  
Mã số thuế 010868****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 200,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục, hoạt động được gần 2 năm. Chưa phát sinh gì nhiều, Công ty sạch sẽ, không nợ thuế, nợ bảo hiểm, Hiện đang tạm ngưng 1 năm, hết năm 2021.