Cần bán Doanh nghiệp về IT

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 010172****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 18 năm
Vốn điều lệ 9,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Doanh nghiệp mình chỉ có ưu điểm là thành lập từ 2005, còn hoạt động thì kém Ai muốn mình chuyển nhương lại 100%