CẦN MUA CÔNG TY CÓ DOANH THU VỀ KINH DOANH HÓA CHẤT

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Sản xuất - Chế biến   Thương mại - Dịch vụ   Xử lý chất thải   Xuất nhập khẩu  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung CẦN MUA CÔNG TY CÓ HỒ SƠ NĂNG LỰC VỀ KINH DOANH HÓA CHẤT, CÓ HỢP ĐỒNG VỀ KINH DOANH HÓA CHẤT LIÊN HỆ NGAY 0901622868