Cần mua công ty tư vấn trong lĩnh vực xây dựng

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi cần  mua công ty về lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng - Yêu cầu: Có chứng chỉ năng lực hoạt động Cấp I. Giá cả thỏa thuận: Liên hệ: 0909611077