Cần mua công ty tư vấn xây dựng ở Nghệ An

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Nghệ An  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần tìm mua công ty tư vấn xây dựng, có doanh thu 3 năm gần nhất, có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3.