Cần mua công ty xây dựng hoạt động trên 5 năm

25 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 10 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi đang tìm mua công ty hoạt động về lĩnh vực xây dựng đã hoạt động trên 5 năm. Yêu cầu :
  • Không nợ thuế, báo cáo thuế đầy đủ, không nợ ngân hàng, còn lưu lại tất cả các hồ sơ.
  • Hoạt động tại Hà nội
  • Đã phát hành hóa đơn và có doanh thu gần nhất trên 100 triệu
  • Vốn điều lệ trên 1 tỷ thì càng tốt, nếu thấp hơn cũng được.