Cần mua Công ty xây lắp điện

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Điện - Điện tử   Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 4 năm
Vốn điều lệ 3,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 5,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Tôi đang tìm mua công ty hoạt động về lĩnh vực xây lắp điện trung hạ áp, điện chiếu sáng và hạ tầng đã hoạt động trên 3 năm. Yêu cầu : - Không nợ thuế, báo cáo thuế đầy đủ, không nợ ngân hàng, còn lưu lại tất cả các hồ sơ. - Hoạt động tại Hà nội. - Đã phát hành hóa đơn và có doanh thu gần nhất trên 5 tỷ - Vốn điều lệ trên 3 tỷ thì càng tốt, nếu thấp hơn cũng được. - Doanh thu 3 năm (dưới 20 tỷ), lợi nhuận trên 100 triệu