Chuyển nhượng công ty Cổ phần

50,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ   Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 010578****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 500,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình phần mềm, cung cấp thiết bị