Mua Công ty Chứng Khoán

40,000 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Chứng khoán  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Hiện Chúng tôi đang tìm mua Công ty chứng khoán vui lòng liên hệ Chị Hương Tel. 098 188 3038