Mua công ty làm lĩnh vực Xây dựng, hoạt động trên 5 năm, tài chính sạch.

15,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Vốn điều lệ đồng
Doanh thu gần nhất 15 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần Mua công ty làm lĩnh vực Xây dựng, hoạt động trên 5 năm, tài chính sạch.