Tìm mua lại công ty tư vấn về xây dựng, hoạt động tối thiểu 3 năm, có doanh thu ít

100 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế
Tỉnh thành Hà nội  
Vốn điều lệ đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành