Bán Công ty Cổ Phần

6 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Du lịch  
Mã số thuế 010700****
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 2,100,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung

Có thể giảm chút.

Công ty làm về hoạt động du lịch 6 năm làm việc ạ.