Bán công ty cổ phần thiết kế và truyền thông

20 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Truyền thông - Quảng cáo   Xây dựng  
Mã số thuế 010466****
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 1,700,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Công ty thành lập 2010 đã phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng , ko nợ thuế ko nợ ngân hàng!trụ sở tại quận Long Biên , Hà Nội