Bán Công ty đăng ký kinh doanh tại đak nông

100 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ tư vấn  
Mã số thuế 640039****
Số năm hoạt động 6 năm
Vốn điều lệ 500,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Do không còn nhu cầu kinh doanh, nay tôi cần bán công ty. Thông tin công ty có thể kiểm tra theo mã số thuế 6400399830.