Bán công ty DBC O314808888

20 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Mã số thuế 031480****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 10,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành