Bán công ty hoạt động về xây dựng. Thành lập 2014

200 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 620007****
Tỉnh thành Lai Châu  
Số năm hoạt động 8 năm
Vốn điều lệ 9,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 18 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Do nguồn việc năm 2021 và tiếp theo không có nên không hoạt động tiếp. Báo cáo tài chính đầy đủ: xanh - sạch, đẹp. Không nợ thuế, không nợ ngân hàng.