Bán doanh nghiệp

300 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Giáo dục - Thiết bị giáo dục  
Mã số thuế 010682****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 5 năm
Vốn điều lệ 1,800,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 2,000,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Bán doang nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực du học, và đào tạo ngoại ngữ