Cần bán công ty lĩnh vực bất động sản

20 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bất động sản  
Mã số thuế 270090****
Tỉnh thành Ninh Bình  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 50,000,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành