Cần bán công ty TNHH Tư Vấn thành lập 2020

7,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ tư vấn  
Mã số thuế 079664****
Tỉnh thành Thành phố HCM  
Số năm hoạt động 2 năm
Vốn điều lệ 2,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Công ty chưa phát sinh doanh thu, không nợ thuế. Hồ sơ đẹp