Cần bán cty truyền thông tại Hà Nội, thành lập 2020

15 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Truyền thông - Quảng cáo  
Mã số thuế 010950****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 1,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 500,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung
Đã thanh toán đủ thuế, bảo hiểm!Hồ sơ sạch!