Chuyển nhượng Công ty cổ phần lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội

30 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Bán buôn - Bán lẻ   Công nghệ thông tin  
Mã số thuế 100****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 10 năm
Vốn điều lệ 5,000,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành
Nội dung Cần chuyển nhượng Công ty Cổ phần lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội, hơn 10 năm hoạt động liên tục. Còn hơn 300 hoá đơn điện tử và 10 triệu tiền thuế TNDN nộp thừa. Vốn 5 tỷ đồng. Doanh thu hơn 100 triệu đồng. Tài chính minh bạch. Đã kiểm tra chốt số liệu thuế hết năm 2019.