Chuyển nhượng Công ty TNHH Xây dựng

2,000,000 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Xây dựng  
Mã số thuế 010743****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 2016 năm
Vốn điều lệ 4,000,000 đồng
Doanh thu gần nhất 1,000,000 Tỷ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Đã phát hành