Doanh nghiệp TNHH MTV thành lập năm 2019, pháp lý sạch sẽ

100 Triệu đồng
Nhu cầu Bán công ty
Ngành nghề kinh doanh Giáo dục - Thiết bị giáo dục  
Mã số thuế 010873****
Tỉnh thành Hà nội  
Số năm hoạt động 3 năm
Vốn điều lệ 100,000,000 đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Doanh nghiệp thành lập từ năm 2019, chưa phát hành hóa đơn, không có công nợ phải thu, phải trả, được hoàn thuế. Pháp lý sạch sẽ.