Tìm mua Công ty chứng khoán

0 Triệu đồng
Nhu cầu Mua công ty
Ngành nghề kinh doanh Chứng khoán  
Mã số thuế
Vốn điều lệ đồng
Tình hình sử dụng hoá đơn Chưa phát hành
Nội dung Chúng tôi một Tập đoàn đa ngành với trên 30 năm kinh nghiệm hoạt động, muốn mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tìm mua Công ty Chứng khoán. Chi tiết vui lòng liên hệ Chị Hương: Tel 098 188 3038